ČASTE OTÁZKY

ODPOVĚDI NA POPULÁRNÍ OTÁZKY

Co jsou Brazilské Fotbalové Školy?

Kdo vede tréninky?

Jak fungují Brazilské Fotbalové Školy?

Mohou se tréninků účastnit i holky?

Musí být rodič přítomen na trénincích BFŠ?

Jaké sportovní nářadí se používá během tréninku?